RJ1061 Praktická jazyková cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1061/Prez01: Po 10:00–11:50 učebna 62, A. Čermáková
RJ1061/Prez02: Po 12:00–13:50 učebna 62, A. Čermáková
RJ1061/01: Pá 18. 2. 10:00–11:50 učebna 60, Pá 4. 3. 10:00–11:50 učebna 56, Pá 1. 4. 10:00–11:50 Virtuální místnost, Pá 8. 4. 12:00–13:50 Virtuální místnost, Pá 6. 5. 12:00–13:50 Virtuální místnost, Pá 13. 5. 12:00–13:50 Virtuální místnost, A. Čermáková
Předpoklady
Absolvování předmětu Praktická jazyková cvičení 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování dovedností a znalostí z fonetiky a gramatiky, rozvíjení dovedností čtení s porozuměním, poslechu originálních ruských textů, ústního i písemného projevu. Dalším cílem je rozšíření slovní zásoby a procvičování pravopisu a ruské mluvnice pomocí doplňovacích a překladových cvičení.
Na konci tohoto kurzu student zdokonalí jazykové znalosti a komunikativní dovednosti, bude schopen rozumět ruským autentickým textům a nahrávkám, bude schopen vytvořit dialog a monolog na zadané téma.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student zdokonalí jazykové znalosti a komunikativní dovednosti, bude schopen rozumět ruským autentickým textům a nahrávkám, bude schopen vytvořit dialog a monolog na zadané téma.
Osnova
 • 1.Volný čas. Způsoby odpočinku.
 • 2. Roční období.
 • 3. Maslenica, 8. března a 23. února v Rusku
 • 4. Stravování. Oblíbené jídlo.
 • 5. Obědváme v restauraci.
 • 6. Velikonoční tradice ve světě
 • 7. Dopravní prostředky.
 • 8. Městská hromadná doprava. Jak se dostanu?
 • 9 Cestování.
 • 10. Služební cesta.
 • 11. Telefonování.
 • 12. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009, xii, 554. ISBN 9788025124420. info
  doporučená literatura
 • LEBEDEVA, Marija Nikolaevna. Russkij jazyk s ulybkoj. Korotkie isotrii, šutki, dialogi. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2012. 88 s. ISBN 978-5-88337-264-2
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003, 407 s. ISBN 8073350203. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002, 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999, 125 stran. ISBN 808592756X. info
  neurčeno
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: [Pero], 2019, 139 stran. ISBN 9785604073339. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: Pero, 2019, 147 stran. ISBN 9785001229940. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018, 141 stran. ISBN 9785990898318. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018, 151 stran. ISBN 9785990898301. info
Výukové metody
Praktická jazyková cvičení. Pravidelná příprava na hodiny, plnění domácích úkolů, slohové práce, poslech a četba ruských textů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným zápočtem, v němž se ověřuje znalost učiva celého semestru z oblasti gramatiky a slovní zásoby.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností získaných v kurzu Praktická jazyková cvičení 1, kterými jsou čtení a poslech textů s porozuměním, zdokonalování ústního a písemného projevu v ruském jazyce, zlepšení ruské výslovnosti a pravopisu.
Povinná účast na seminářích. Docházka se eviduje. Nepřítomnost je třeba doložit řádnou omluvenkou.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.