SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Ďulíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Sedláková (přednášející)
Bc. Zuzana Dvořáková (přednášející)
Mgr. David Košatka (přednášející)
Mgr. Martina Kornherrová (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 , SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student v průběhu celého semestru (celkem i s přípravou 60 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování žáků základní školy, vč. žáků se sociálním znevýhodněním. Student doučuje buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci (např. nezisková organizace). Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) plánovat a relizovat individuální doučovací plán
2) popsat vzdělávací obtíže žáků ze sociálně znevýhodněných rodin
3) zaměřit výklad odborného učiva individuálním způsobem
Osnova
  • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 34 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách - administrativa • Vložení vyplněné dokumentace k doučování v příslušné odevzdávárně e-learningového kurzu.
Literatura
  • NĚMEC, Zbyněk. Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Nová škola, o.p.s., 2014, 138 s. ISBN 9788090363199. info
  • Roma education in Europe : practices, policies and politics. Edited by Maja Miskovic. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, xiii, 206. ISBN 9780415535984. info
  • PRESOVÁ, Jana. Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 151-157. ISBN 978-80-210-5996-2. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
  • COUFAL, M. Dramatická výchova v inkluzním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a téma tolerance. In Hodnoty a výchova. Brno: Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2007, s. 152-161. ISBN 978-80-86633-78-7. info
Výukové metody
Trénink dovedností, teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná spolupráce s doučovaným žákem, odevzdání dokumentace k praxi.
Informace učitele
Veškeré informace jsou v interaktivní osnově předmětu nebo na http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentbc
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.