TI1013 Elektronika

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1013/01: Út 16:00–17:50 učebna 29, M. Kučera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit a realizovat základní obvody z oblasti elektroniky, především elektronických obvodů.Předmět popisuje vlastnosti elektronických součástek, jak pasivních tak i aktivních.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit a realizovat základní obvody z oblasti elektroniky, především elektronických obvodů.Předmět popisuje vlastnosti elektronických součástek, jak pasivních tak i aktivních.
Osnova
  • 1.Elektronický obvod, obvodové veličiny a součástky. Jednobrany a vícebrany. Zdroje a spotřebiče.Odporové a reaktanční součástky.Součástky lineární, nelineární, pasivní a aktivní. 2.Pracovní bod, statický pracovní bod součástky, diferenciální parametry. Vlastnosti obecných jedobranů a dvojbranů. 3.Lineární součástky elektronických obvodů. 4.Nelineární součástky elektronických obvodů. 5.Polovodičové diody a jejich všeobecné vlastnosti. 6.Bipolární tranzistory, vlastnosti, užití. 7.Tranzistory řízené elektrickým polem. 8.Polovodičové vícevrstvové spínací součástky. 9.Součástky řízené neelektrickými veličinami. 10.Součástky řízené světelným zářením. 11.Zesilovače, základní pojmy, elektrický signál, budicí zdroj a vnější zátěž. 12Základy mikroelektroniky, fyzikální podstata mikroelektronických obvodů.
Literatura
  • TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Translated by Jiří Handlíř. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. 560 s. ISBN 80-86706-00-1. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, ústní i praktická zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená literatura: Frisch, H:Základy elektroniky a elektronických obvodů. Praha:SNTL, 1987 Kolektiv autorů:Dioda, tranzistor a tyristor názorně. Praha:SNTL, 1987 Tkotz,K.A KOL:Příručka pro elektrotechnika. Praha, Europa - Sobotáles,2002. Maťátko, J: Elektronika.Idea Servis,1987 Malina,V.Poznáváme elektronikuI KOPP,1995 Musil, V A KOL:Elektronické součástky.Brno: VUT 1996
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TI1013