TI1025 Oborová praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2 h. konz./sem. + praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Karel Picka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Picka, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zájem o výukovou činnost činnost v základní škole. Orientace ve školním vzdělávacím programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Oborová praxe si klade za cíl vytvořit základní představu o praktických aplikacích vědomostí a dovedností získaných teoretickým studiem oboru. Praxe proběhne na základní škole a ve vytypovaném výrobním podniku (libovolná výroba technického charakteru, opravárenské služby, řemeslná dílna apod.). Projekt exkurze může student nabídnout k realizaci vedení základní školy.
Výstupy z učení
Student získá základní představu o aplikaci teoretických poznatků do školské praxe. Navštívením nejbližšího výrobního či opravárenského zařízení získá osobní přehled o pracovní činnosti.
Osnova
  • 1. 3 hospitace (náslechy) ve výuce praktických činností (dílenských prací) na základní škole (provést a odevzdat krátký zápis vlastních poznatků včetně přesné identifikace navštívené školy). 2. 3 hospitace (náslechy) ve výuce informatiky (resp. práce s počítačem) na základní škole (provést a odevzdat krátký zápis vlastních poznatků včetně přesné identifikace navštívené školy). 3. Odborná krátkodobá stáž ve vytypovaném podniku v regionu základní školy (případně vlastního bydliště). Podrobné seznámení s historií vzniku (podnikatelský záměr), s výrobou (nabídkou služeb), s technickým zařízením podniku, ekonomickými parametry, perspektivou apod. Vypracování projektu odborné exkurze s technickým zaměřením pro žáky konkrétní základní školy. Projekt bude obsahovat název a přesnou adresu vybraného podniku, kontaktní osobu včetně telefonu, textovou, případně obrazovou dokumentaci a vlastní návrh průběhu exkurze (metodický pokyn je nedílnou součástí učebního textu z didaktiky na http://wrack.ped.muni.cz/elearning/mod/resource/view.php?id=798). Cílem exkurze nemá být pouze seznámení s technologií výroby, ale informační vstup do oblasti drobného podnikání a návrh možného působení učitele v oblasti profesní orientace.
Literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika předmětů technického a informačně technologického charakteru. Brno: 2013, dostupné z http://wrack.ped.muni.cz/elearning/mod/resource/view.php?id=798
  • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 92 s. ISBN 8021026413. info
Výukové metody
hospitace, teoretická i praktická příprava na výuku
Metody hodnocení
Provést a odevzdat krátký zápis vlastních poznatků včetně přesné identifikace navštívené školy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TI1025