Ze0131 Aplikované metody výzkumu

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Štěpán Horký (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0131/01: Čt 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), P. Knecht
Ze0131/02: Čt 14:00–15:50 respirium (5. nadzemní podlaží), P. Knecht
Předpoklady
Práce na počítači, zvláště program Word a Excel, SW pro analýzu kvantitativních a kvalitativních výzkumných dat a GIS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit metody geografického a sociálněvědního výzkumu a jejich aplikaci v praxi (na modelových kvantitativních i kvalitativních datech).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
Vyhledávat, sbírat, organizovat a hodnotit geografické informace a zdroje dat.
Analyzovat soubory primárních a sekundárních dat s využitím základních kvalitativních a kvantitativních metod.
Prezentovat výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Osnova
  • 1. Základní přehled metod, data, informace a jejich zdroje, základní statistické pojmy, grafy, kartogramy a kartodiagramy, teoretická rozdělení, korelace, časové řady.
  • 2. Prvotní zpracování statistických informací (tabulka, graf, statistická mapa a jejich základní prvky, zásady uspořádání a znázornění pozorovaných jevů).
  • 3. Popisná statistika a její využití ve výzkumu.
  • 4. Metody časových řad a jejich význam pro analýzy vývojových tendencí.
  • 5. Využití speciálních programů pro analýzu výzkumných dat v geografii.
  • 6. Prezentace výzkumných dat.
Literatura
  • Key methods in geography. Edited by Shaun French - Thomas Gillespie - Meghan Cope - N. J. Clifford. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2016. xxx, 722. ISBN 9781446298602. info
  • MONTELLO, Daniel R. a Paul C. SUTTON. An introduction to scientific research methods in geography & environmental studies. 2nd ed. Los Angeles, [Calif.]: SAGE, 2013. x, 314. ISBN 9781446200759. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
  • GREGOROVÁ, Gabriela a Valéria FILLOVÁ. Štatistické metódy v geografii. 1. vyd. Bratislava: Geo-grafika, 2004. 117 s. ISBN 8096814664. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení zadaných cvičení, závěrečná prezentace skupinového úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.