Ze0167 Výzkum v geografickém vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0167/01: St 8:00–9:50 učebna 5a, P. Knecht
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty pro doktorské studium didaktiky geografie na PdF MU, případně zdokonalit výzkumné kompetence studentů učitelství zeměpisu. Předmět ukazuje specifika výzkumu v geografickém vzdělávání a představuje jeho základní tematické oblasti a přístupy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Utvořit si představu o výzkumné práci v rámci doktorského studia Didaktika geografie PdF MU; porozumět základním principům pedagogické empirické metodologie; zvolit si a rozpracovat vlastní relevantní a kompetitivní výzkumný projekt, který bude možné použít při přijímacím řízení do doktorského studia na PdF MU; zdůvodnit a prezentovat jasně a strukturovaně výzkumný problém.
Osnova
 • Význam, specifika a využití výzkumu v geografickém vzdělávání.
 • Hlavní témata výzkumu v geografickém vzdělávání.
 • Zdroje výzkumu v geografickém vzdělávání: mapování dosavadního stavu poznání.
 • Aplikace výzkumných designů ve výzkumu v didaktice geografie (případové studie, akční výzkum, etnografické přístupy, hermeneutika, metaanalýzy aj.).
 • Výběr vlastního tématu a cíle výzkumu, zdůvodnění jejich relevance.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNARZ, S. W., HEFFRON, S., & HUYNH, N. T. (2013). A road map for 21st century geography education: Geography education research. Washington: Association of American Geographers
 • ROBERTS, M. (2010). What is “evidence-based practice” in geography education? International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 91–95
 • CATLING, S. (2010). Sources of evidence for conducting research in geography education. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 97–101.
  doporučená literatura
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2015). Didaktika geografie: proměny identity oboru. In I. Stuchlíková & T. Janík, et al., Oborové didaktiky v České republice: bilance a perspektivy (s. 259–288). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210- 7769-0.
 • Studie z časopisů: International Research in Geographical and Environmental Education; Journal of Geography; Geography; Zeitschrift für Geographiedidaktik./Journal of Geography Education; Geography in Higher Education
Výukové metody
Informativní část, konzultace, skupinová diskuse, prezentace. Část výuky probíhá v přímé skupinové formě, hlavní část jako individuální příprava.
Metody hodnocení
Odevzdání projektu doktorské disertační práce.
Znalost uvedených okruhů z metodologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/Ze0167