Ze0168 Diploma Thesis Consultation 3

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Department of Geography - Faculty of Education
Contact Person: Kateřina Brabcová
Supplier department: Department of Geography - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course aims to provide students important information for processing thesis.
Learning outcomes
After a course of instruction the student will be able to:
- Use adequate procedures and methods when writing and presenting scientific text.
- To present the results.
Syllabus
 • 1. Discussion of achieved results.
 • 2. Processing the conclusion of the thesis.
 • 3. Technical requirements of the thesis.
 • 4. Preparation of final thesis defense.
Literature
  required literature
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  recommended literature
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
Teaching methods
individual work and consultation
Assessment methods
Presentation of the results of the diploma thesis.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/Ze0168