JVk033 Němčina pro speciální pedagogy I

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1.3. 15 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Jitka Autratová (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVk033/OS01: Pá 17. 2. 14:00–16:50 učebna 10, Pá 3. 3. 14:00–16:50 učebna 56, So 11. 3. 11:00–13:50 učebna 5, So 29. 4. 14:00–16:50 učebna 57, So 6. 5. 11:00–13:50 učebna 51, P. Chládková
Předpoklady
JVk002 Vstupní test A2 - NJ || JVp002 Vstupní test A2 - NJ || JV002 Vstupní test A2 - NJ
Deutschkurs auf dem Sprachniveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Die Voraussetung zur Teilnahme ist mindestens das abgeschlossene Niveau A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si zapíší pouze studenti, kteří úspěšně absolvovali vstupní test na úrovni A2 (ERR).
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Deutschkurs auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Das Ziel des Unterrichts ist der Erwerb der ausgewählten Deutschkentnisse auf dem Niveau B1.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses können die Studierenden: - Hörtexte auf dem Niveau B1 verstehen; - Texte auf dem Niveau B1 verstehen; - eine Präsentation zu einem vertrauten Thema halten; - ausgewählte Grammatik auf dem Niveau B1 verstehen.
Osnova
  • Themen: 1. Körperbehinderung 2. Geistige Behinderung 3. Autismus und Downsyndrom 4. Sprach-/Sprechstörungen oder nach Absprache
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik B1. Ismaning: Hueber Verlag, 224 s. ISBN 978-3-19-417493-1
  • ANNELI, Billina. Lesen & Schreiben B1. Ismaning: Hueber Verlag, 112 s. ISBN 978-3-19-547493-1
    neurčeno
  • HABERSACK CH., a PUDE, A. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning Deutschland: Hueber Verlag, 2013. 99 s. ISBN 978-3-19-301902-8. info
Výukové metody
Seminare Praktische Übungen - Sprachkurs: kommunikative Aktivitäten, Sprachübungen, schriftliche Aufgaben, Präsentationen, Feedback.
Metody hodnocení
Die Voraussetzung zum Abschluss des Kurses ist aktive Teilnahme am Unterricht. Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen: 1. Schriftlicher Test (65%): Hörverstehen, Leseverstehen, Lexik und Grammatik, Schreiben 2. Mündliche Prüfung: kurze Vorstellung des Studiums, Präsentation eines Themas aus der Studienrichtung
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly. Jazykový kurz není určen pro začátečníky. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je vyučován každoročně.
Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/JVk033