JVp031 Němčina pro pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
JVp002 Vstupní test A2 - NJ || JVk002 Vstupní test A2 - NJ
Deutschkurs auf dem Sprachniveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Die Studenten können die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Sie können sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Sie können einfache und kurze Korrespondenz schreiben und Formulare ausfüllen, einfach und kurz über ihre Pläne und Ansichen sprechen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou zápisu je úspěšné absolvování předmětu JVp002. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Die Studenten lernen die erworbenen Sprachkenntnisse aktiv verwenden. Betont werden die Fertigkeiten mündliche Präsentation, Diskussion, Argumentation.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses können die Studierenden: - über vertraute Themen diskutieren - Hörtexte auf dem Niveau B1 verstehen; - Texte auf dem Niveau B1 verstehen; - E-Mails schreiben; - ausgewählte Grammatik auf dem Niveau B1 aktiv verwenden.
Osnova
  • Themenvorschläge: 1. Das deutsche und tschechische Schulsystem 2. Schultypen in Deutschland 3. Hochschulstudium, Masaryk-Universität, Pädagogische Fakultät 4. Mein Studienfach, Beruf Lehrer 5. Grammatik - Niveau B1
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik B1. Ismaning: Hueber Verlag, 224 s. ISBN 978-3-19-417493-1
    neurčeno
  • HABERSACK CH., a PUDE, A. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning Deutschland: Hueber Verlag, 2013. 99 s. ISBN 978-3-19-301902-8. info
Výukové metody
Gruppenarbeit, Rollenspiele, Präsentieren, Feedback geben, kurze Schreibimpulse, Lesetechniken trainieren, Aussprachespiele
Metody hodnocení
Anforderungen: 1. Anwesenheit und aktive Teilnahme 2. Aufgaben im Semester
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Jazykový kurz na úrovni B1 SERRJ (není určen pro začátečníky).
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.