SKPA012 Quantitative metodology and statistical data analysis

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to provide orientation in quantitative data analysis - focused on research proposal of students.
Výstupy z učení
After finishing the course, students are able:
- to distinguish the methods of quantitative data analysis based on various criteria;
- to evaluate these methods regarding own research proposal;
- to apply various methods on own data set.
Osnova
 • 1) Basic research designs in quantitative research methodology in education.
 • 2) Measuring in social science disciplines - semantic methods: semantic differential; - testing: terminology, approaches, construction etc.
 • 3) Basic statistical analysis and presenting findings in quantitative studies.
Literatura
  povinná literatura
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Cooper, H. (2018). Reporting Quantitative Research in Psychology: How to Meet APA Style Journal Article Reporting Standards, 2nd edition. Washington: APA.
 • Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2013). Discovering Statistics Using SPSS. International Statistical Review. London: Sage Publications.
  doporučená literatura
 • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Měření v psychologii. Praha: Portál.
Výukové metody
working on project
Metody hodnocení
Designing and justifying proposal of quantitative data analysis in own research project.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.