SP3893 Speciálněpedagogická praxe intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
4 týdny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP3892 Speciálněpedagogická praxe diagnostická && NOW ( SP3883 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024, jaro 2025.