SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Zuzana Dvořáková (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 , SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student v průběhu celého semestru (celkem i s přípravou 60 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování žáků základní školy, vč. žáků se sociálním znevýhodněním. Student doučuje buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci (např. nezisková organizace). Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) plánovat a relizovat individuální doučovací plán
2) popsat vzdělávací obtíže žáků ze sociálně znevýhodněných rodin
3) zaměřit výklad odborného učiva individuálním způsobem
Osnova
  • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 34 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách - administrativa • Vložení vyplněné dokumentace k doučování v příslušné odevzdávárně e-learningového kurzu.
Literatura
  • NĚMEC, Zbyněk. Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Nová škola, o.p.s., 2014, 138 s. ISBN 9788090363199. info
  • Roma education in Europe : practices, policies and politics. Edited by Maja Miskovic. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, xiii, 206. ISBN 9780415535984. info
  • PRESOVÁ, Jana. Problematika absencí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 151-157. ISBN 978-80-210-5996-2. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
  • COUFAL, M. Dramatická výchova v inkluzním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a téma tolerance. In Hodnoty a výchova. Brno: Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2007, s. 152-161. ISBN 978-80-86633-78-7. info
Výukové metody
Trénink dovedností, teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná spolupráce s doučovaným žákem, odevzdání dokumentace k praxi.
Informace učitele
Veškeré informace jsou v interaktivní osnově předmětu nebo na http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentbc
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.