De6005 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Dana Jakubjanská, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti za vlastní výuku a interakci s žáky. V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Praxe je úzce provázaná s předmětem Reflexe praxe, kde student reflektuje svoji pedagogickou praxi ve skupině studentů. Praxe probíhá ve dvou blocích po šesti hodinách, tedy dva dny strávené přímo ve škole. Další čas student tráví přípravou vlastní výuky a zpracováním úkolů zadaných cvičným učitelem či ředitelem školy. Výstupy z učení: Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • upevní dovednosti vztahující se k základním složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): • náslechy ve výuce; • vybrané činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané cvičným učitelem či ředitelem základní/střední školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky, dozory, pomoc se školní/třídní dokumentací, aj.); • vlastní výuka – 3 hodiny; • vedení reflektivního deníku.
Literatura
  • Kyriacou, Ch. (Ed.). (2008). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
  • Vašutová, J. (Ed.). (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál
  • Šimoník, O. (1995). Začínající učitel. Brno: MU
  • Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Heinemann.
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/De6005