NJ_M308 Práce se slovní zásobou

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M308/Kombi01: Pá 1. 3. 16:00–17:50 učebna 62, Pá 5. 4. 16:00–17:50 učebna 62, Pá 3. 5. 16:00–17:50 učebna 62, A. Brychová
NJ_M308/Prez01: každou lichou středu 12:00–13:50 učebna 38, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Der/die Studierende erwirbt Kenntnisse im Bereich der Wortschatzvermittlung; ist in der Lage, mit potenziellen Lernenden so zu arbeiten, dass sie Texte auf dem geforderten Sprachniveau verstehen; ist in der Lage, ein breites Repertoire an Methoden zum Erwerb von Wortschatz für die fremdsprachliche Kommunikation auf dem geforderten Niveau gemäß GERR zu nutzen; reflektiert die Angemessenheit der Wahl lexikalischer Ressourcen in Bezug auf die kommunikative Situation, hat geeignete Lern- und Lehrstrategien für den Wortschatz erworben. Student získá znalosti v oblasti zprostředkování slovní zásoby; dokáže pracovat s potenciálními žáky tak, aby rozuměli textům na požadované jazykové úrovni; dokáže využít široký repertoár metod pro osvojení si slovní zásoby pro cizojazyčnou komunikaci na požadované úrovni podle SERR ; reflektuje adekvátnost volby lexikálních prostředků vzhledem ke komunikační situaci, má osvojené vhodné strategie učení se a vyučování slovní zásobě.
Výstupy z učení
Student získá znalosti v oblasti zprostředkování slovní zásoby odpovídající požadované jazykové úrovni podle SERR a strategie pro rozšiřování slovní zásoby. Die Studierenden erwerben Kenntnisse im Bereich der Vermittlung des Vokabulars dem erforderlichen Sprachniveau entsprechend, gemäß SERR und die Strategien zur Erweiterung des Vokabulars.
Osnova
  • 1. psycholinguistische Aspekte des Vokabellernens: kontextuelles Lernen und Lernen in Zusammenhängen (Wochen 1-3) 2. rezeptiver Wortschatz: Strategien zur Einschätzung der Wortbedeutung, potenzieller Wortschatz (Wochen 4-6) 3. Produktiver Wortschatz: Strategien zum Erinnern und Abrufen von Wörtern aus dem Gedächtnis (Wochen 7-9) 4. die eigene Lern- und Lehrpraxis reflektieren und lexikalische Listen zu ausgewählten Themen erstellen (Wochen 10-12) 1. Psycholingvistické aspekty učení se slovní zásobě: kontextuální učení a učení se v souvislostech (1. -3. týden) 2. Receptivní slovní zásoba: strategie odhadu významu slov, potenciální slovní zásoba (4.-6. týden) 3. Produktivní slovní zásoba: strategie pamatování a vyvolání slov z paměti (7. -9. týden) 4. Reflexe vlastních učebních a výukových postupů a vytváření lexikálních seznamů k vybraným tématům(10. – 12. týden)
Literatura
  • DORNSEIFF, Franz. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Edited by Herbert Ernst Wiegand - Uwe Quasthoff. 8., völlig neu bearbeitete. Berlin: Walter de Gruyter. 231, 933. ISBN 3110098229. 2004. info
Výukové metody
Samostatné studium teoretických východisek. Ověření porozumění a kritického přístupu k odbornému textu pomocí vypracování samostatných úkolů k textům. Samostatné studium a vypracování lexikálních seznamů osvojované slovní zásoby je vyučujícím koordinováno a diskutováno. Rozšiřování slovní zásoby potenciálních žáků. Rozšiřování vlastní slovní zásoby a rozvoj strategií pro osvojení a vybavení si naučené slovní zásoby.
Metody hodnocení
zápočet za prezentaci a test, seminární práce pro kolokvium Präsentation und Test, Seminararbeit
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_M308