SP3050 Sociální práce

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Tereza Přichystalová (zapisovatel)
Garance
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3050/KombiPred01: So 27. 4. 8:00–13:50 učebna 4, D. Dlouhá
SP3050/PrezPred01: každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 35, D. Dlouhá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vymezení sociální práce, role sociálního pracovníka, základních metod sociální práce, osvojení konceptů sociální práce s klientem, skupinou a komunitou a seznámení se zákonem o sociálních službách.
Výstupy z učení
Student je schopen:
vymezit sociální práci a roli sociálního pracovníka
Definovat koncepty základních metod sociální práce
Aplikovat sociální práci s klientem, skupinou, komunitou
Orientovat se v zákoně o sociálních službách
Osnova
 • 1. Sociální práce – základní charakteristika oboru, cíle, metody a formy sociální práce.
 • 2. Osobnost sociálního pracovníka – profesní a osobnostní profil, rizika výkonu profese, supervize.
 • 3. Zákon o sociálních službách - definice vybraných služeb, standardy kvality, kvalifikační předpoklady.
 • 4. Transformace sociálních služeb.
 • 5. Základní metody práce v sociální práci s lidmi s postižením nebo sociálním znevýhodněním.
 • 6. Poradenství a poradenský proces (definice, fáze poradenského procesu).
 • 7. Sociální pracovník ve školství a zdravotnictví.
 • 8. Etika v sociální práci.
Literatura
 • Openhaw, L. (2008). Social work in schools. Principles and Practice. New York: Londo:The Guilford Press.
 • Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
 • KLEPÁČKOVÁ, Olga, Zuzana KREJČÍ a Martina ČERNÁ. Sociální práce na příkladech z praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2022, 135 stran. ISBN 9788027130740. info
 • HURYCHOVÁ, Eva a Blanka PTÁČKOVÁ. Sociální práce ve školství. Vydání 1. Praha: Grada, 2022, 239 stran. ISBN 9788027133130. URL info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Strategie a postupy v sociální práci. Vydání první. Praha: Portál, 2022, 526 stran. ISBN 9788026219521. info
 • HORÁK, Michal. Supervize : příručka pro uživatele. První vydání. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2022, 92 stran. ISBN 9788088361213. info
 • DLABAL, Martin. Komunikace v pomáhajících profesích. Illustrated by Magdalena Kokešová. Vydání první. Praha: Portál, 2021, 135 stran. ISBN 9788026218067. info
 • Modern social work theory. Edited by Malcolm Payne. London: Red Globe Press, 2021, 1 online. ISBN 9781352011098. URL info
 • ZATLOUKAL, Leoš a Daniel ŽÁKOVSKÝ. Zázrak tří květin : terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Vydání první. Praha: Portál, 2019, 246 stran. ISBN 9788026214847. info
 • PAYNE, Malcolm. Modern social work theory. 4th edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, xxii, 441. ISBN 9780230249608. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012, 309 stran. ISBN 9788026202110. info
 • MICHALÍK, Jan. Poradenství uživatelům sociálních služeb. 1. vyd. Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených - sekce vzdělávání, 2008, 142 s. ISBN 9788090365827. info
Výukové metody
Diskuze, skupinová práce, aktivní participace na výuce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3050