DGC015 Geografie vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit regionálně-geografické aspekty vzdělávání od globálního po lokálního měřítka. Předmět se zaměřuje na analýzu vzdělávací politiky zakotvenou ve nadnárodních, národních a regionálních strategických dokumentech a využití relevantních dat pro hodnocení rozvoje školství na různých hierarchických úrovních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Hodnotit rozvoj lidských zdrojů na globální, regionální a lokální úrovni.
- Vyhledat relevantní strategické dokumenty o oblasti školství od globální pro lokální úroveň.
- Využívat dostupná data a další informační zdroje pro geografickou analýzu oblasti školství.
- Zpracovat projektovou žádost pro oblast školství.
Osnova
  • 1. Vzdělávací politika České republiky (v globálním kontextu).
  • 2. Strategické dokumenty pro oblast školství – Společnost 4.0, Strategie rozvoje lidských zdrojů na národní a regionální úrovni – oblast školství a trhu práce; krajské a místní plány pro vzdělávání.
  • 3. Data o školství – globální, národní a regionální úroveň – regionálně-geografická analýza.
  • 4. Management operačních programů zaměřených na školství, regionálně-geografická analýza rozvoje školství.
Literatura
  • Brock, C. (2016). Geography of Education. London: Bloomsbury.
  • Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat
  • Strategie rozvoje lidských zdrojů. Praha: Národní vzdělávací fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003.
  • WAHLA, Arnošt. Geografie vzdělání obyvatelstva : sborník příspěvků ze semináře ze dne 18. a 19. října 1988. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1988, 84 s. info
Výukové metody
Přednáška, skupinová diskuze, zpracování sekundárních dat a jejich interpretace, samostatná práce
Metody hodnocení
Vypracování zadaného projektu – geografická analýza školství na lokální úrovni. Ústní rozprava nad zpracovaným projektem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.