JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mirjana Georgieva Slavíková (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Předpoklady
JVp017 Eng. for Special Educators - C
A pass in JVp017 English for Special Educators - C. (Úspěšně absolvovaný předmět JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
A B2 course whose mission is to develop students' language in receptive (reading, listening), productive (speaking, writing), and interactive modes of communication. Its further aim is to foster autonomy in students by providing them with opportunities to regulate their own learning process (open glossary). It also offers tasks that will enable students to develop their academic skills, for example researching sources, arguing a point, synthesizing information, giving feedback, mediating information, and problem-solving. Also, the course materials provide a wide range of activities that are aimed at helping students to acquire specialist vocabulary.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: understand spoken texts dealing with SNE issues at B2 level of the CEFR; understand written texts dealing with SNE issues at B2 level of the CEFR; produce an argumentative synthesis; provide peer review; present a persuasive talk and write a report. They will also be able to use specialist terminology related to selected topics.
Osnova
 • Subject-specific topics: 1) Specific learning difficulties 2) Autism spectrum disorders 3) ADHD 4) Down syndrome Academic skills: - researching sources, - arguing a point, - synthesising information, - giving feedback, - mediating information and - problem-solving Grammar (self-study): - conditionals; articles; countable and uncountable nouns; some, any, no…; reported speech; selected B2 structures; prepositional phrases; transitional expressions; phrasal verbs.
Literatura
  povinná literatura
 • Course materials in the IS MUNI
  doporučená literatura
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, xii, 88. ISBN 9780521476607. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • CRAVEN, Miles. Listening extra : a resource book of multi-level skills activities. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 136 s. ISBN 0521754623. info
 • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 142 s. ISBN 0521779804. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Test your English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 150 s. ISBN 052166568X. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999, 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, xii, 260. ISBN 0521533368. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed to develop and practise both language competencies (productive, receptive & interactive) and soft skills (researching, synthesising, explaining, presenting, problem-solving and collaborating).
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Attendance (only two undocumented absences are allowed), completing in-term tasks/home preparation for classes, active participation in classes; 2) Submitting writing assignments: an argumentative synthesis & a report; 3) Giving a talk about the synthesis 4) Giving peer feedback on the synthesis, talk, and report; 5) Contributing to an open glossary 6) Oral exam: presenting the tasks the student has worked on throughout the semester and reflecting on the process of accomplishing them.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.