Hi4_N191 Národní dějiny 19. století I

Pedagogická fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Předpoklady
NOW ( Hi4_S191 Seminář k nár. děj. 19. stol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Napoleonské války. Počátky národního hnutí. Průmyslová revoluce. Metrrnichovský absolutismus. Předbřeznová doba. Revoluce 1848. Neoabsolutismus. Kapitalismus volné soutěže.
Literatura
  • KVAČEK, Robert. Dějiny Československa. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 564 s. ISBN 8004210708. info
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.