SV4BP_KZ1U Kurz 1 (úvod do volnočasových aktivit)

Pedagogická fakulta
podzim 2004
Rozsah
3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Kurz je povinnou součástí výuky v 1. semestru studia prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení studentů v novém kolektivu, sebeprožitkové a sebepoznávací aktivity, volnočasové aktivity v přírodě, formy práce ve volném čase (se skupinou, jednotlivci), první reflexe studia oboru (motivace, očekávání, uplatnění) apod.
Osnova
 • Studenti aktivním zapojením procházejí prvotními volnočasovými aktivitami, které jsou koncipovány tak, aby umožnily bližší neformální seznámení mimo prostředí pedagogické fakulty a současně poznání nových stránek své osobnosti.
Literatura
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
Metody hodnocení
Typ výuky: kurs (3denní terénní výuka). Ukončení: zápočet. Požadavky k zápočtu: aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.