Ze2RC_SMK1 Statistické metody v geografii

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0/12. 12 hodin konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Předpoklady
Předmět určený studentům rozšiřujícího studia učitelství zeměpisu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní statistické pojmy, základní statistické metody, prameny statistických informací, zpracování statistického šetření.
Osnova
  • Uvod do základní teorie: Statistika, definice a historie. Základní statistické pojmy.Grafy a statistické mapy. Střední hodnoty. Charakteristiky variability. Teoretická rozdělení. Odhady, korelace a regrese.Časové řady. Praktické úkoly: Základní statistická literatura - Statistická ročenka, statistické zdroje na Internetu. Graf a jeho náležitosti - ruční zpracování a zpracování v MS Excel. Statistická mapa a její náležitosti, kartogram a kartodiagram a jeho zpracování. Normální a binomické rozdělení, výpočty s použitím MS Excel. Časové řady, výpočty bazických a řetězových indexů.
Literatura
  • BRÁZDIL, Rudolf, Miroslav KOLÁŘ a Pavel PROŠEK. Statistické metody v geografii. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 177 s. ISBN 80-210-1260. info
Metody hodnocení
Přednášky a cvičení, blokově, předpoklad úspěšného ukončení - písemný test z teorie + odevzdání zadaných cvičení v požadované formě a kvalitě. Předpokládá se domácí práce, možnost konzultace s vyučujícím při řešení úkolů, účast není povinná, ale doporučuje se.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.