A2MK_ACWR Akademické psaní

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/0/12. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The objectives of the course Academic Writing are to familiarise students with the methodology of science, to introduce them to the formal written style and its genres, to enhance their ability to use English appropriately in writing for academic purposes and to expand and practise the vocabulary and grammar of Academic English.
Osnova
  • 1. Introduction. Writing an academic essay - instructions and recommendations. 2. Methodology of science. Written vs. spoken medium. Formal vs. informal styles. 3. Genres of academic and scientific writing. Scientific prose style vs. popular scientific / didactic style. Linguistic appropriateness. 4. Cohesion and coherence. Lexical and grammatical cohesion. Connectors. 5. Punctuation in English. 6. Vocabulary of academic texts. Abbreviation. 7. Syntax of academic texts. Word order. 8. Quotations. Notes. Bibliography/references.
Literatura
  • URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0. info
  • MACPHERSON, Robin. Základy anglické stylistiky. Praha: Academia, 1997. 240 s. ISBN 80-200-0644-3. info
  • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. vii, 489. ISBN 0521401798. info
  • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
Metody hodnocení
Course requirements: minimum 80% attendance, active participation in seminars, seminar essay - a piece of academic text, due on January 11, 2008.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.