RV2MP_3POZ Problematika ochrany a podpory zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (přednášející)
Mgr. Martina Martínková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Miloslava Marková
Rozvrh
Čt 15:15–16:00 učebna 27
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ucelení a prohloubení poznatků z oblasti ochrany a podpory lidského zdraví. Předmět se snaží logicky navazovat na již absolvované předměty bakalářského stupně studia (Základy výchovy ke zdraví 1 a 2, Člověk a prostředí, Programy podpory zdraví apod.). Důraz je kladen na význam primární a sekundární prevence pro populační zdraví. Posluchači získají základní vědomosti o druzích prevence, jejich předmětů a cílů, dále o identifikaci a řízení rizika a o komunikaci o riziku. Z informací o epidemiologii, etiologii a prevenci vybraných nemocí hromadného výskytu budou aktivně odvozovat specifické možnosti pedagogů ovlivnit výchovou ke zdraví a zdravotní stav populace v ČR.
Osnova
  • Onemocnění, která nejvíce ovlivňují chronickou morbiditu a mortalitu populace ve vyspělých zemích, včetně ČR (nemoci srdce a cév, zhoubné nádory), jsou vysoce preventabilní: jejich vznik a progrese je rozhodujícím způsobem ovlivněna stylem života. Přestože jde o nemoci středního a vyššího věku, jejich počátky spadají do doby dětství a adolescence. Rodina a škola má významné úkoly v oblasti výchovy ke zdraví. 1. Prevence. Význam primární a sekundární prevence pro populační zdraví. Hlavní preventivní programy ve světě a v České republice. 2. Geografické rozdíly v úmrtnosti a nemocnosti ve světě a v České republice. 3. Analýza prevence hlavních zdravotních rizik. Civilizační nemoci – epidemiologie, etiologie, prevence. 4. Podpora zdraví jako kombinace výchovy a aktivit vedoucích k tvorbě podmínek podporujících zdraví. 5. Rodiče a pedagogové jako nejvýznamnější aktéři podpory zdraví.
Literatura
  • Kotulán J a kol: Preventivní lékařství I, II. LF MU, 1991, 1992
Metody hodnocení
diskuse v hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.