RV2MP_3DR2 Didaktika výchovy ke zdraví 2

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Gajdošová (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2MP_3DR2/01: Po 16:10–17:50 učebna 27, J. Gajdošová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- po absolvování předmětu student aplikuje poznatky z obecné didaktiky a dalších pedagogicko - psychologických disciplín tzv. společného vědního základu učitelského studia a Didaktiky Rv a VkZ 1 - didaktická transformuje témata obsažená v RVP ZV, analyzuje mezipředmětové vazby - připravuje a realizuje výuku rodinné výchovy, výchovy ke zdraví - analyzuje a hodnotí hodiny rodinné výchovy, výchovy ke zdraví - definuje specifické problémy vyučování v oborech rodinná výchova a výchova ke zdraví na ZŠ, osvojí si specifické prvky, které se v oborové didaktice výchovy ke zdraví vyskytuje, používá aktivizující metody výuky v rodinné výchově a ve výchově ke zdraví
Osnova
 • Základní témata: 1. Didaktická transformace následujících témat obsažených v RVP ZV 2. Příprava a realizace výuky rodinné výchovy, výchovy ke zdraví 3. Analýza a hodnocení hodiny rodinné výchovy, výchovy ke zdraví 4. Zpracování odborné literatury vztahující e k tématům efektivního učení a rozvoje klíčových kompetencí
Literatura
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • PIKE, Graham a David SELBY. Cvičení a hry pro globální výchovu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 253 s. ISBN 80-7178-369-2. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Předposlední psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 80-7178-447-8. info
 • PORTMANN, Rosemarie. Hry pro posílení psychické odolnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 103 s. ISBN 80-7178-331-5. info
 • Standard základního vzdělávání : včetně Pokynu MŠMT ČR k využití Standardu základního vzdělávání, Doplňku ke Standardu základního vzdělávání. Praha: Fortuna, 1999. 55 s. ISBN 8071686026. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • DONÁT, Josef a Nora DONÁTOVÁ. Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1996. 95 s. : il. ISBN 80-7168-371-X. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
 • WALKER, Richard a Elizabeth FENWICK. Sexuální výchova :průvodce citovým a tělesným dozráváním. České vyd. 1. Praha: Cesty, 1996. 94 s. ISBN 80-7181-022-3. info
 • ŠULOVÁ, Lenka. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství? Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 112 s. ISBN 8071692182. info
 • SIELERT, Uwe. Sexuální výchova :kniha netradičních metod výuky. Translated by Jan Brázdil - Nataša Brázdilová. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1994. 279 s. ISBN 80-85573-36-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce.
Metody hodnocení
Student úspěšně zakončí předmět po vypracování a odevzdáním a obhájením pěti podrobných příprav(student si vybírá z celkové databáze 30 témat) na vyučovací jednotku na vybrané téma, jejich prezentaci a diskusi s vyučujícím a ostatními studenty. Součástí příprav je definování klíčových kompetencí žáků, zařazení tématu do RVP ZV a vytyčení mezipředmětových vztahů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.