RV2MP_3ZOS Zátěžové, ohrožující a krizové situace

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2MP_3ZOS/01: Čt 11:35–12:20 -1007, Čt 12:30–13:15 -1007, A. Prokopová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student je po absolvování kurzu schopen hlubšího porozumění psychologickým souvislostem zátěžových, ohrožujících a krizových situací v životě člověka. Je schopen použít znalosti k plánování prevence popř. reparace takových situací.
Osnova
  • 1. Zátěž, stres, trauma, traumatizace, posttraumatická stresová porucha, rizikové a protektivní faktory. 2. Krize v rodině. Manželské krize. Rodina a rozvod. Rozvodová a porozvodová situace. 3. Výchova dítěte v rodině. Problémy spojené s nevhodným působením rodiny. Psychická deprivace a její následky. 4. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 5. Rodina a nemoc. Rodina a psychická porucha. Návykové chování a rodina. 6. Úmrtí člena rodiny, situace ztráty blízkého člověka. 7. Možnosti psychologické pomoci v zátěžových event. ohrožujících situacích.
Literatura
  • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2004. 197 stran. ISBN 8024705869. info
  • Krizová intervence. Edited by Daniela Vodáčková. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9. info
  • ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře, prezentování a diskutování vybraných témat; po dobu celého semestru student pracuje na vybraném seminárním úkolu.
Metody hodnocení
Podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu je odevzdání a prezentace seminárního úkolu.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. GJURIČOVÁ, Š., KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2000. 101 s. ISBN 80-7021-416-3. MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. Studijní texty; Sv. 3. Bibliogr.: s. 124. - Slovníček pojmů. - Pozn. ISBN 80-901424-7-8. MUFSON, S., KRANZ, R. O týrání a zneužívání : Straight talk ablout child abuse (Orig.). Translated by Eva Hauserová. Praha : Lidové noviny, 1996. 131 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-194-8. PERNEROVÁ, R. A. Tabu v rodinné komunikaci : o čem se v rodinách nemluví, ač by to bylo užitečné. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. 168 s. ISBN 80-7178-363-3. PORTERFIELD, K. M. Jak se vyrovnat s následky traumatu : Straight talk about post-traumatic stress, coping with the aftermath of trauma (Orig.). Translated by Miroslava Camutaliová. Praha : Lidové noviny, 1998. 143 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-262-6. Pöthe, Petr. Dítě v ohrožení. 2., rozš. vyd. Praha : G plus G, 1999. 186 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-86103-21-8. SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 173 s. ISBN 80-7178-559-8. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.