VI3BP_OPX1 Oborová praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0/1. praxe. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jan Bružeňák (cvičící)
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Havlíček (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lefteris Joanidis (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jiří Vaněk (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Seznámení se s fungováním instituce zabývající se prezentací umění nebo výtvarnou výchovou. Praktická část studentovy přípravy pro praxi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí s praktickou částí fungování instituce a tyto znalosti následně uplatnit ve své vlastní praxi.
Osnova
  • 1. Náslech ve vyučovací jednotce 2. Rozbor vyučovací ejdnotky 3. Příprava vyučovacího pokusu 4. Provedení vyučovacího pokusu 5. Hodnocení vyučovacího pokusu 6. Sebereflexe
Literatura
  • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 351 s. ISBN 9788021045934. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
Výukové metody
praxe v institucích klektivní i individuální konzultace
Metody hodnocení
K zápočtu z praxe student předloží zprávu o pozorování ve formě prezentace na CD.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.