VV8MP_S4e2 Edukace jedinců s mentálním postižením 2

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
4/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má po úspěšném absolvování předmětu prohloubené znalosti pojmů a metod práce z oblasti vzdělávání a podpory osoby s mentálním postižením, umí získané vědomosti používat při edukaci žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením v základní škole speciální a v zařízeních sociálních služeb.
Osnova
  • 1. Teorie edukace osob s mentálním postižením, terminologická východiska. 2. Osobnost žáka se středně těžkou mentální retardace. Osobnost žáka s těžkou a hlubokou mentální retardací. 3. Poradenský systém poskytující služby žákům vzdělávajících se na základní škole speciální. 4. Základní škola speciální, přípravný stupeň. Vymezení v systému vzdělávání. 5. Vzdělávací programy určené pro žáky základní školy speciální. Vzdělávací program pomocné školy, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, Vzdělávací program přípravného stupně. Rámcový vzdělávací program pro žáky základní školy speciální – pracovní verze. 6. Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická se zaměřením na žáka se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. 7. Didaktické zásady používané při výuce na základní škole speciální. 8. Didaktické metody používané při výuce na základní škole speciální včetně specifických metod práce (bazální stimulace, snoezelen, terapie). 9. Vyučovací formy používané na základní škole speciální, specifika výuky, struktura přípravy učitele na vyučovací blok. 10. Specifické didaktické pomůcky používané na základní škole speciální. 11. Alternativní a augmentativní formy komunikace u jedinců se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. 12. Souběžné postižení více vadami. 13. Metodika výuky čtení a psaní na základní škole speciální. 14. Metodika výuky počtů na základní škole speciální. 15. Metodika výuky věcného učení na základní škole speciální. 16. Kariérové poradenství u žáků se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací, specifika pracovního uplatnění. 17. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením.
Literatura
  • Vzdělávací program zvláštní školy. Praha : Septima, 1997. ISBN 80-7216-025-7.
  • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-063-5.
  • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
  • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Edited by Jan Tupý - Jaroslav Jeřábek. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. 126, 92. ISBN 8087000021. info
  • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 8087000005. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
písemný test, aktivní účast na seminářích
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.