RV2MP_3PPZ Podpora psychického zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2MP_3PPZ/01: Čt 12:05–12:50 učebna 4, A. Prokopová
RV2MP_3PPZ/02: Čt 11:10–11:55 učebna 4, A. Prokopová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student chápe protektivní i rizikové faktory psychického zdraví, a to ve vztazích a souvislostech, je schopen nabyté znalosti aplikovat v oblasti problematiky podpory psychického zdraví a prevence psychických onemocnění.
Osnova
  • Některá klíčová témata: • Protektivní a rizikové faktory duševního zdraví • Různé teoretické přístupy k možnostem podpory zdraví psychiky • Psychoterapie - různé psychoterapeutické směry - základní přehled • Pojem osobnostní změna - z různých hledisek • Účinné faktory podpory psychického zdraví • Význam sebereflexe, sebepoznávání, některé metody zaměřené na sebepoznávání • "Flow fenomen", inspirativní pojem v rámci koncepce podpory zdraví.
Literatura
  • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 283 s. Portál 5.verze. ISBN 80-7367-122-0. info
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 279 s. ISBN 8071787744. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře, sestávajícího z diskuzí, teoretických vstupů a praktických cvičení.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je odevzdání seminární práce (práce zaměřená na vybraný aspekt podpory psychického zdraví, zadání s možností výběru a přesné instrukce najdou studenti v agendě "Studijní materiály").
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.