Vs8BP_VA1 Výtvarná akce 1

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Susan Maly (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Vs8BP_VA1/01: Út 14:50–17:25 učebna 15, M. Kovářová
Vs8BP_VA1/02: Čt 7:30–10:05 učebna 15, M. Kovářová
Vs8BP_VA1/03: Út 10:15–12:50 učebna 15, M. Kovářová
Vs8BP_VA1/04: St 9:20–11:55 učebna 15, M. Kovářová
Vs8BP_VA1/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Maly
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních informací o umění akce. Vymezení základních pojmů. Realizace individuálních nebo skupinových projektů
Osnova
 • Umělecko-historické souvislosti umění akce.
 • "Scénář" akce Akce a její dokumentace Možnosti prezentace.
 • Limity - realizovatelné a nerealizovatelné projekty.
 • Možnosti využití pro učitele na různých stupních škol.
Literatura
  doporučená literatura
 • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
 • MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Photo by H. Pospíšilová. V Olomouci: Votobia, 1999. 269 s. ISBN 80-7198-351-9. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění :několik příběhů. V Praze: Prostor, 1990. 158 s., [2. ISBN 80-85190-06-0. info
  neurčeno
 • Rezek, P. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: 1983. 240 s.
Výukové metody
Akce a interakce "na vlastní kůži"
Intervence ve školním, soukromém, veřejném prostoru
Konzultace
Metody hodnocení
Příprava individuální akce, její realizace a adekvátní dokumentace (Projekt přesahuje rámec běžné seminární výuky zvýšeným důrazem na samostatnou mimoateliérovou uměleckou práci – 2 kredity)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.