Vs8MP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0/1. praxe. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Gumulec (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Vejrychová (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktická příprava studentů učitelství speciálního charakteru. Student má možnost blíže poznat profesní aktivity ve speciálních zařízeních, čímž se mu otevírá možnost nahlédnout do odlišných sociálních skupin než je při vykonávání pedagogických praxí běžné a tím pomáhá v rozhodování o jeho vlastní profesní profilaci. Studenti získávají specifické dovednosti podporující výchovně vzdělávací cíle a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace, sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace apod. Obsah předmětu slouží k rozšíření a propojení informovanosti o možnostech alternativních postupů ve výchově a vzdělávání.
Osnova
  • Komunikace, podpora kooperace, sebeprezentace, kreativita, pedagogická improvizace.
Literatura
    povinná literatura
  • Studijní opory projektu Speciální výtvarná výchova
Výukové metody
stáž - praktikum v konkrétním zařízení
Metody hodnocení
1 písemná reflexe průběhu praxe (metodická analýza)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.