HV7BP_HNN3 Instrument playing 3

Faculty of Education
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Ryšánková (seminar tutor)
Mgr. Miloš Šmerda (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Department of Music - Faculty of Education
Contact Person: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Supplier department: Department of Music - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
HV7BP_HNN3/01: Wed 11:10–11:55 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV7BP_HNN3/02: Wed 13:00–13:45 kancelář vyučujícího, I. Bartoš
HV7BP_HNN3/03: Thu 11:10–11:55 kancelář vyučujícího, I. Bartoš
HV7BP_HNN3/04: Tue 10:15–11:00 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/05: Wed 8:25–9:10 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV7BP_HNN3/06: Tue 13:00–13:45 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/07: Tue 12:05–12:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/08: Thu 13:00–13:45 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV7BP_HNN3/09: Wed 12:05–12:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN3/10: Thu 14:50–15:35 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/11: Thu 13:55–14:40 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN3/12: Wed 9:20–10:05 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN3/13: Wed 15:45–16:30 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/14: Tue 16:40–17:25 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
Prerequisites (in Czech)
HV7BP_HNN2 Instrument Playing 2
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to play national or artificial songs in stylization of accompaniment in accordance with character of the melody and with the role of the song. They should find diverse forms of accompaniment of one song. Playing of 2 compositions of his/her own choice and the technical skill of given student.
Syllabus
  • Playing of 20 folk or artificial songs, stylized accompaniment, transpositions of songs (any overhead and lower second and third). Playing the retaining tonal method songs (by heart). Playing of two compositions.
Literature
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • TROJAN, Jan. Nové národní písně Františka Bartoše (1882) : faksimile výbraných zápisů s komentáři. Zlín: Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy, 1996. 151 s. : i. info
  • Český zpěvník : 500 lidových písní českých, moravských a slezských. Edited by Karel Plicka. V Praze: Družstevní práce, 1940. info
Teaching methods
Practical exercises.
Assessment methods
Credit. Lectures, drills, homeworks. The student plays the studied piano pieces and the prepared accompaniments of 20 folk or artificial songs with transpositions (any overhead and lower second and third). Homeworks. Duty to attend the classwork.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn/HV7BP_HNN3