HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7BP_HNN3/01: St 11:10–11:55 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV7BP_HNN3/02: St 13:00–13:45 kancelář vyučujícího, I. Bartoš
HV7BP_HNN3/03: Čt 11:10–11:55 kancelář vyučujícího, I. Bartoš
HV7BP_HNN3/04: Út 10:15–11:00 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/05: St 8:25–9:10 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV7BP_HNN3/06: Út 13:00–13:45 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/07: Út 12:05–12:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/08: Čt 13:00–13:45 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV7BP_HNN3/09: St 12:05–12:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN3/10: Čt 14:50–15:35 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/11: Čt 13:55–14:40 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN3/12: St 9:20–10:05 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN3/13: St 15:45–16:30 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7BP_HNN3/14: Út 16:40–17:25 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
Předpoklady
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně opatřené akordickými značkami způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Od počátku je kladen důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem. Hra dvou skladeb dle vlastního výběru a v souladu s technickou úrovní daného studenta.
Osnova
  • Hra 20 lidových nebo umělých písní, stylizovaný doprovod, mimotonální dominanta, transpozice písní o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů. Hra opěrných písní pro tonální metodu písňovou (zpaměti). Hra dvou přednesových skladeb.
Literatura
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • TROJAN, Jan. Nové národní písně Františka Bartoše (1882) : faksimile výbraných zápisů s komentáři. Zlín: Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy, 1996. 151 s. : i. info
  • Český zpěvník : 500 lidových písní českých, moravských a slezských. Edited by Karel Plicka. V Praze: Družstevní práce, 1940. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Student přehraje studované skladby a připravené doprovody 20 lidových nebo umělých písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů. Domácí příprava, studenti jsou povinni navštěvovat výuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.