RV2MP_3PPZ Podpora psychického zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alice Kopečná (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student chápe protektivní i rizikové faktory psychického zdraví, a to ve vztazích a souvislostech, je schopen nabyté znalosti aplikovat v oblasti problematiky podpory psychického zdraví a prevence psychických onemocnění.
Osnova
  • Některá klíčová témata: • Protektivní a rizikové faktory duševního zdraví • Různé teoretické přístupy k možnostem podpory zdraví psychiky • Psychoterapie - různé psychoterapeutické směry - základní přehled • Pojem osobnostní změna - z různých hledisek • Účinné faktory podpory psychického zdraví • Význam sebereflexe, sebepoznávání, některé metody zaměřené na sebepoznávání • "Flow fenomen", inspirativní pojem v rámci koncepce podpory zdraví.
Literatura
  • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 283 s. Portál 5.verze. ISBN 80-7367-122-0. info
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 279 s. ISBN 8071787744. info
Výukové metody
Studenti si na začátku semestru volí způsob absolvování výuky; jedním je průběžná seminární práce, druhým aktivní účast ve skupině, zaměřené na metody podpory psychického zdraví.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je buď odevzdání seminární práce, zaměřené na vybraný aspekt podpory psychického zdraví (zadání a instrukce - viz "Informace učitele" níže - budou zaslány hromadným mailem), nebo aktivní účast v jednom pátečním výukovém bloku.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
Témata k seminárnímu úkolu (esej v rozsahu 2-3 normostrany): (1) Protektivní faktory zdraví psychiky (2) Podpora psychického zdraví učitelů a prevence syndromu vyhoření (3) Význam relaxace pro podporu zdraví psychiky (4) Význam sebepoznání pro duševní zdraví (5) Možnosti zvyšování psychické odolnosti (resilience) (6) Jóga a její účinky na psychiku (7) Alternativní přístupy v podpoře psychického zdraví (8) ... vlastní téma (po konzultaci s vyučující)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.