Vs8BP_VA1 Výtvarná akce 1

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Susan Maly (cvičící)
Mgr. Hana Marvanová (cvičící)
Mgr. Júlia Zorkovská (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Vs8BP_VA1/01: Út 13:00–15:35 učebna 15, S. Maly, J. Zorkovská
Vs8BP_VA1/02: St 16:40–19:15 učebna 34, S. Maly, J. Zorkovská
Vs8BP_VA1/03: Po 14:50–17:25 učebna 15, H. Marvanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních informací o umění akce. Vymezení základních pojmů. Realizace individuálních nebo skupinových projektů
Osnova
  • Umělecko-historické souvislosti umění akce. "Scénář" akce Akce a její dokumentace Možnosti prezentace. Limity - realizovatelné a nerealizovatelné projekty. Možnosti využití pro učitele na různých stupních škol.
Literatura
    doporučená literatura
  • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
  • MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Photo by H. Pospíšilová. V Olomouci: Votobia, 1999. 269 s. ISBN 80-7198-351-9. info
  • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění :několik příběhů. V Praze: Prostor, 1990. 158 s., [2. ISBN 80-85190-06-0. info
    neurčeno
  • Rezek, P. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: 1983. 240 s.
Výukové metody
Akce a interakce "na vlastní kůži"
Intervence ve školním, soukromém, veřejném prostoru
Konzultace
Metody hodnocení
- Příprava a realizace individuální či skupinové akce - Prezentace výchozích inspiračních zdrojů akce - Adekvátní dokumentace akce - Povinná předchozí konzultace námětů na akci s vyučujícím - Závěrečná veřejná prezentace akce za účasti všech vyučujících předmětu - Přípustné jsou 2 absence
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.