Vs8MP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/1. praxe. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktická příprava studentů učitelství speciálního charakteru. Student má možnost blíže poznat profesní aktivity ve speciálních zařízeních, čímž se mu otevírá možnost nahlédnout do odlišných sociálních skupin než je při vykonávání pedagogických praxí běžné a tím pomáhá v rozhodování o jeho vlastní profesní profilaci. Studenti získávají specifické dovednosti podporující výchovně vzdělávací cíle a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace, sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace apod. Obsah předmětu slouží k rozšíření a propojení informovanosti o možnostech alternativních postupů ve výchově a vzdělávání.
Osnova
  • Komunikace, podpora kooperace, sebeprezentace, kreativita, pedagogická improvizace.
Literatura
    povinná literatura
  • Studijní opory projektu Speciální výtvarná výchova
Výukové metody
stáž - praktikum v konkrétním zařízení
Metody hodnocení
1 písemná reflexe průběhu praxe (metodická analýza)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.