FJ1013 Jak psát závěrečnou práci

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1013/01: každou lichou středu 13:55–15:35 učebna 57, V. Bakešová
FJ1013/02: každou sudou středu 13:55–15:35 učebna 57, H. Kyloušková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zabývá přípravou na psaní závěrečné práce z jakékoli disciplíny ve francouzském jazyce. Studenti se naučí vypracovat projekt, pracovat s bibliografickými odkazy a strukturovat svou budoucí bakalářskou práci.
Osnova
  • Formální procedura přípravy závěrečné práce. Struktura závěrečné práce. Práce s bibliografickými údaji.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
  • KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3. info
  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 9788026060741. info
  • Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické). Edited by Vladimír Spousta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 158 s. ISBN 8021023872. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%), seminární práce (viz níže Informace učitele).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech. Požadavky na seminární práci: Student vypracuje dokument o 5400 znacích včetně mezer (nemusí být původní), ve kterém bude aplikovat nejméně jeden příklad z každé následující položky: vložená citace kurzívou s uvozovkami a příslušným odkazem na autora a zdroj (bibliografická citace); citace pod textem menším písmem bez kurzívy a uvozovek s odsazením od levého okraje a příslušným odkazem na autora a zdroj (bibliografická citace); parafráze citace s příslušným odkazem na zdroj (bibliografická citace); bibliografická citace monografické publikace (tištěné knihy); bibliografická citace článku v odborném periodiku; bibliografická citace elektronického dokumentu; poznámka pod čarou; desetinné třídění kapitol a podkapitol; viz výše (voir plus haut) a viz níže nebo viz dále (voir plus bas); seznam použité literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.