FJ3012 Francouzský detektivní román

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3012/01: každý lichý pátek 16:40–18:20 učebna 56, M. Poučová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na závěr tohoto kurzu studenti: získají průřez dějinami oblíbeného literárního žánru; seznámí se s předchůdci žánru, klasickými i současnými nejvýraznějšími autory a s detektivními příběhy pro děti a mládež; naučí se analyzovat texty a využít didaktických možností, které detektivní příběh přináší a které jsou současnou francouzskou didaktikou hojně využívány. Výstupem bude didakticky zaměřená seminární práce vycházející z četby doporučených autorů.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky žánru. 2. Předchůdci (Vidocq, Balzac, Hugo, Gaborieu). 3. Klasické období (Leroux, Leblanc, Malet, Simenon). 4. Autoři „néo-polar“. 5. Současný francouzský detektivní román, literární ceny a festivaly. 6. Francouzský detektivní román pro děti a mládež. 7. Didaktické využití detektivní literatury pro děti a mládež (www. polar.fle).
Literatura
 • NARCEJAC. Une machine à lire : Le roman policier (Une littérature problème).1.vyd. St.Amand: Denoël / Gouthier 1975. 247s.
 • BLANC, J. - N. Polarville (Images de la ville dans le roman policier). 1. vyd. Lyon : PUF 1991. 287. ISBN 2-7297-0405-1.
 • KRACAUER, S. Le roman policier. Critique de la politique. 1. vyd. Paris: Payot 1981. 179 s. ISBN 2-228-33890-7.
 • DEULEUSE, R. Les maîtres du roman policier. 1. vyd. Paris : Bordas 1991. 254 s. ISBN 2-04-199557-2.
 • BOURDIER, J. Histoire du roman policier. 1.vyd. Paris : Editions de Fallois 1996. 350 s. ISBN 2-877-06-281-13.
 • REUTER, Y. Le roman policier et ses personages. St. Denis: Presses Universitaires de Vincennes 1989.
 • DUBOIS, J. Le roman policier où la modernité. 1. vyd. Paris : Nathan 1992. 235 s. ISBN 2-09-190804-5.
 • HUSSON-CASTA, I. Hyper-réel fictionnel et roman policier. Roman, réalités, réalismes. Paris PUF: 1989.
 • RECATALA, D.F. Le polar. 1. vyd. Paris: MA éditions 1986. 187 s. ISBN 2-86-676184-7.
 • BLETON, P. Armes, Larmes, Charmes (sérialité et paralittérature). 1.vyd. Cap-Sainte Ignace (Québec) : Nuit blanche éditeur 1995. 290 s. ISBN 2-921053-39-X.
 • EVRARD, F. Lire le Roman policier. 1.v. Paris : Dunod 1996. 183 s. ISBN 2-10-002860-X.
 • ŠRÁMEK, Jiří. Přehled dějin francouzské literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 80-210-1584-5. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů (písemná seminární práce z vybraného literárního díla) a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student vypracuje seminární práci v rozsahu 3 normostran (1800 úhozů na stranu), kterou nejprve přednese v semináři a následně odevzdá písemně. Práce musí obsahovat všechny požadované náležitosti a po jazykové stránce musí odpovídat jazykovým znalostem úrovně B2-C1 Evropského rámce pro jazyky. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.