SZ6040 Učitelská praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (pomocník)
PhDr. Mgr. Monika Bortlíková (pomocník)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. (pomocník)
Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (pomocník)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (pomocník)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (pomocník)
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (pomocník)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (pomocník)
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. (pomocník)
PaedDr. Ivo Martinec, CSc. (pomocník)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Ovčáčková (pomocník)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (pomocník)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Vladimír Richter (pomocník)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (pomocník)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (pomocník)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (pomocník)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (pomocník)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Naděžda Vojtková (pomocník)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6640 Teaching Practice 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb. V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Předmět je úzce provázaný se Seminářem k učitelské praxi, kde student reflektuje svoji pedagogickou praxi v malé skupině studentů. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin na přípravu vlastní výuky a pomoc při práci s cvičným učitelem (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.). Výstupy z učení: Po absolvování předmětu student: • má reálnou představu o tom, co obnáší plánování, realizace a reflexe vlastní výuky • má přehled o všech každodenních činnostech učitele (výukových i nevýukových); • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či cvičným učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu – čas na vypracování těchto úkolů je vyhrazen v rámci předmětu Semináře k učitelské praxi, se kterým je praxe ve škole přímo provázána • náslechy ve výuce cvičných učitelů (dle možností školy); • vlastní výuka – 6 hodin (dvouoborový student vyučuje 3 hodiny z každého oboru)
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením cvičného učitele; • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství; • individuální konzultace.
Metody hodnocení
• hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem; • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje.
Informace učitele
Každý student si tento předmět zapisuje během studia 1x - spolu s předmětem Seminář k učitelské praxi 1. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k četnosti výuky: Praxe trvá 10 týdnů. Celkem jde o 60 hodin praxe, z toho 40 hodin přímo ve škole.
Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU a SVV2S.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.