Ze0153 Užitečná geografie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0153/01: Út 18:30–20:10 učebna 5a, J. Kolejka, L. Lněnička
Předpoklady
1. Absolvování analytických geografických předmětů. 2. Absolvování odborných seminářů k analytickým předmětům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: 1. Provádět prostorová a časoprostorová rozhodování na bázi geografického myšlení. 2. Umění integrovaně využívat geografická (prostorová, územní) data na podporu rozhodování. 3. Umění vyhledávat data potřebná pro rozhodování.
Osnova
  • Vyučovaná temata: 1. Optimalizace rozhodování při orientaci v terénu za zhoršených podmínek. 2. Rozhodování v pozitivních vyhledávacích procedurách pro lokalizaci lidských aktivit v krajinném plánování. 3. Rozhodování v negativních vyhledávacích procedurách pro lokalizaci lidských aktivit. 4. Hodnocení území z hlediska rizik. 5. Rozhodování v území za výskytu rizik.
Výukové metody
1. Přednášky. 2. Semináře. 3. Samostatná práce.
Metody hodnocení
1. Písemná zkouška.
Informace učitele
Webová stránka je v přípravě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.