Ze2RC_SMK1 Statistické metody v geografii

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
12 hodin konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 10. 14:50–18:20 učebna 5a
Předpoklady
Práce na počítači, zvláště program Word a Excel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student: porozumí základním vědomostem o problematice využívání různých, zejména však statistických metod v geografii; objasní podstatu geografické informace a jejich verbálnímu, tabelárnímu, grafickému a kartografickému zpracování, využívá s porozuměním základní statistické metody. .
Osnova
 • Geografie jako věda využívající metody. Základní přehled metod, data, informace a jejich zdroje, základní statistické pojmy, grafy, kartogramy a kartodiagramy, teoretická rozdělení, korelace, časové řady.
 • 1. Vznik a vývoj statistiky, její minulý a současný význam pro geografii.
 • 2. Šetření statistických informací (způsoby zjišťování a sběru dat).
 • 3. Prvotní zpracování statistických informací (tabulka, graf, statistická mapa a jejich základní prvky, zásady uspořádání a znázornění geografických jevů).
 • 4. Popisná statistika a její využití v geografii (střední hodnoty, charakteristiky variability, asymetrie a špičatosti).
 • 5. Metody časových řad a jejich význam pro analýzy vývojových tendencí.
 • 6. Hlavní geografické aplikace některých oblastí matematické statistiky (teoretická rozdělení náhodných veličin, charakteristiky závislosti, testování)
 • 7. Využití specielních statistických PC programů v geografii
Literatura
 • GREGOROVÁ, Gabriela a Valéria FILLOVÁ. Štatistické metódy v geografii. 1. vyd. Bratislava: Geo-grafika, 2004. 117 s. ISBN 8096814664. info
 • BRÁZDIL, Rudolf. Statistické metody v geografii : cvičení. 3. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 177 s. ISBN 8021012609. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Miroslav KOLÁŘ a Pavel PROŠEK. Statistické metody v geografii. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 177 s. ISBN 80-210-1260. info
 • HERBER, Vladimír. Statistické metody v hydrologii I. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1990. 120 s. ISBN 80-210-0127-5. info
 • BRÁZDIL, Rudolf. Statistické metody v geografii - cvičení. 2. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1989. 177 s. ISBN 8021000414. info
 • BRÁZDIL, Rudolf. Statistické metody v geografii - cvičení [Brázdil, 1981]. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1981. 177 s. info
 • WOKOUN, René, Pavel PROŠEK, Zdeňka TARABOVÁ, Miroslav KOLÁŘ a Rudolf BRÁZDIL. Statistické metody v geografii : cvičení [Brázdil, 1981]. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1981. 177 s. info
 • CYHELSKÝ, Lubomír a Jan ZELINKA. Statistické metody v příkladech. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ukončení po odevzdání zadaných cvičení a úspěšném písemném testu složeném z části teoretické a praktické ( výpočty, grafy, stat. mapy apod. podle cvičení k předmětu Statistické metody v geografii), test se skládá z šesti otázek,pěti dílčích a jedné souborné. Dílčí otázka je hodnocena max jedním bodem,souborní max. 5 body, pro úspěšné zvládnutí testu je třeba získat 7,5 b.
Informace učitele
BRÁZDIL, R a kol. 1995. Statistické metody v geografii : cvičení. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita. S. 177. ISBN 80-210-1260-9.
MEČIAR, J. 2005. Úvod do studia geografie. Brno. PdF MU. s.197. ISBN – 80-210-3878-0Studijní opory:Statistické ročenky České republiky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.