FJ1005 Dějiny Francie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 9:00–9:50 učebna 56
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1005/01: Út 10:00–10:50 učebna 56, M. Poučová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je podat přehled dějin na území Francie od osídlení po současnost. Seminář, který navazuje na přednášku, podává základní informace o problematice francouzských dějin a snaží se uvádět do širších souvislostí významné historické události. Sled dějinných událostí je dokumentován nejrůznějšími dobovými prameny, ukázkami z oblasti výtvarného umění, literatury apod. Studenti si osvojí francouzskou historickou terminologii.
Osnova
 • Les Gaulois. La conquête romaine de la Gaule.
 • Les Mérovingiens.
 • Les Carolingiens.
 • Les Capétiens.
 • La guerre de Cent Ans.
 • La Renaissance en France.
 • Les guerres de Religion.
 • Le classicisme.
 • La révolution française.
 • Napoléon.
 • La Restauration des Bourbons.
 • La Deuxième République et le Second Empire.
 • La troisième république.
 • La Première Guerre mondiale.
 • La Seconde Guerre mondiale.
 • Quatrième et Cinquième République.
Literatura
 • FERRO, Marc. Dějiny Francie. Translated by Jitka Matějů - Doubravka Olšáková. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 703 s. ISBN 9788071064039. info
 • MATHIEX, Jean. Stručné dějiny Francie. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2000. 128 s. ISBN 80-7238-097-4. info
 • MAUROIS, André. Dějiny Francie. Translated by Miroslav Drozd - Adriena Borovičková. Praha: Lidové noviny, 1994. 495 s. ISBN 8071060984. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář.
Metody hodnocení
Aktivní účast, prostudování doporučené literatury, portfolio, ústní komentář vybrané události.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.