FJ_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát bakalářskou práci na katedře francouzského jazyka. Typicky ve čtvrtém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá projekt své práce odsouhlasené vedoucím.
Výstupy z učení
Student je tak připraven k sepsání práce a je seznámen s požadavky katedry na její vypracování.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Téma bakalářské práce z francouzského jazyka si student může vybrat v balíku Bakalářské práce - Francouzský jazyk nebo po předchozí dohodě s vedoucím navrhnout sám. Předpokládá se, že v závěru kurzu: student má vybrané téma; student má zpracovaný časový harmonogram; student odevzdal projekt k BP.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání projektu.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.