IVp119 Internacionalizace oboru Speciální andragogika

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podpora studentů speciální andragogiky v rozvoji a prohlubováním oborových znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu a jazykových kompetencí se zaměřením na světové jazyky. Jeho cílem je rozvoj schopností a motivace ke studiu s využitím cizojazyčných zdrojů a aktivní odborné komunikaci v cizím jazyce. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů a zodpovědnost za rozvoj zvolených kompetencí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
- student získá odborné znalosti o situaci studovaného oboru v zahraničí;
- prohloubí si a rozšíří svou schopnost odborné komunikace v cizím jazyce;
- je schopen lépe rozumět vývoji a aktuálnímu stavu oboru v mezinárodním kontextu;
- umí studovat odborné texty v cizím jazyce a reagovat na odbornou komunikaci v mezinárodním prostředí.
Osnova
  • Student si ke splnění předmětu může vybrat z následujících aktivit:
  • absolvování odborného studijní předmětu (nikoli jazykového kurzu), který je na PdF MU nebo na jiných fakultách MU vyučován v cizím (světovém) jazyce. Předmět musí být tematicky zaměřen na speciální pedagogiku/andragogiku, pedagogiku, psychologii, sociologii nebo příbuznou disciplínu;
  • účast na zahraničním studijním pobytu (např. v rámci programu Erasmus+) v rozsahu nejméně 2 měsíce;
  • odborná speciálně pedagogická/andragogická praxe v zahraničí (např. v rámci pracovní stáže v programu Erasmus+) s min. dobou pobytu 1 měsíc;
  • účast na mezinárodní letní škole v zahraničí se zaměřením na disciplíny vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu nejméně 2 týdnů;
  • za napsání diplomové práce v anglickém nebo německém jazyce;
  • účast na nejméně osmi přednáškách nebo seminářích tematicky zaměřených na studovaný obor vedených v cizím jazyce hostujícími profesory na PdF MU, jiných fakultách MU či jiných vysokých školách;
  • aktivní vystoupení v cizím jazyce na vědecké konferenci či odborném semináři (např. studentská vědecká konference).
Literatura
  • International classification of functioning, disability and healthchildren and youth version : ICF-CY. Geneva: World Health Organization, 2007. xxvii, 322. ISBN 9789241547321. info
  • International classification of functioning, disability and health. Geneva: World Health Organization, 2001. iii, 299. ISBN 9241545429. info
Výukové metody
podle zvolené aktivity (studijní pobyt, pracovní stáž, výuka atp.)
Metody hodnocení
podle zvolené aktivity (zpráva ze studijního pobytu, pracovní stáže, o navštívených seminářích/kurzech atp.)
Informace učitele
Povinností každého studenta je absolvovat tento předmět jednou v průběhu studia. Předmět je nabízen v každém semestru.
Duty of every student is to pass this course ones during the study time. The course is offered every semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.