RJ1001 Klasická ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Anna Kolesnikova (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 10:00–10:50 učebna 7, Pá 12. 10. 10:00–10:50 učebna 7, Pá 26. 10. 10:00–10:50 učebna 7, Pá 9. 11. 10:00–10:50 učebna 7, Pá 23. 11. 10:00–10:50 učebna 7, Pá 7. 12. 10:00–10:50 učebna 7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RJ1001/01: Pá 21. 9. 11:00–11:50 učebna 7, Pá 12. 10. 11:00–11:50 učebna 7, Pá 26. 10. 11:00–11:50 učebna 7, Pá 9. 11. 11:00–11:50 učebna 7, Pá 23. 11. 11:00–11:50 učebna 7, Pá 7. 12. 11:00–11:50 učebna 7
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je dobrá znalost ruského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Klasická ruská literatura zahrnuje literaturu 19. století, která se řadí k tzv. světové klasice. Přednáškový cyklus se seminářem se zaměřuje na základní umělecké proudy a směry a autorské osobnosti daného období. Důraz je kladen na pochopení a schopnost samostatné interpretace a kritiky děl nejvýraznějších autorů ruské prózy, poezie a dramatu daného období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti rozumí periodizaci ruského literárního vývoje v 19. století; rozumí specifikům jednotlivých směrů a proudů; dokážou do periodizace zařadit konkrétní autory, jejichž autorskému stylu rozumí; stručně charakterizují specifika děl vybraných ruských spisovatelů a vymezí jejich pozici v rámci vývoje ruské literatury; využívají teoretické poznatky při interpretační práci s texty umělecké literatury 19. století; propojují své znalosti historie a reálií s vývojem ruské literatury a jejích předních osobností daného období.
Osnova
 • Přednáška:
 • 1.-2. Úvod do ruské klasické literatury. Periodizace. Přípravná fáze pro tzv. zlatý věk. Terminologie.
 • 3.-4. Přípravná fáze ruského romantismu. Ruský romantismus
 • 5.-6. Ruský romantismus versus ruský realismus
 • 7.-8. Rozkvět ruského realismu
 • 9.-10. Ruský kritický realismus
 • 11.-12. Specifika literárního vývoje na konci 19. století
 • Seminář: 1. a 2. týden: Interpretační analýzy a diskuse – N. M. Karamzin. I. A. Krylov.
 • 3. a 4. týden: Interpretační analýzy a diskuse – A. S. Puškin
 • 5. a 6. týden: Interpretační analýzy a diskuse – M. J. Lermontov
 • 7. a 8. týden: Interpretační analýzy a diskuse – I. S. Turgeněv, N. V. Gogol
 • 9. a 10. týden: Interpretační analýzy a diskuse – L. N. Tolstoj
 • 11. a 12. týden: Interpretační analýzy a diskuse – F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  doporučená literatura
 • ČERVEŇÁK, Andrej. A.S. Puškin : človek a básnik. Vyd. 1. Martin: Matica slovenská, 1989. 183 s. ISBN 8070900040. info
 • PAROLEK, Radegast a Jiří HONZÍK. Ruská klasická literatura : [1789-1917]. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977. 629 s. info
  neurčeno
 • ČERVEŇÁK, Andrej. Zázračno literatúry I, II, III.
 • POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7. Digitální knihovna FF MU info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Písemná zkouška v ruském jazyce. Hodnocena je obsahová i jazyková stránka projevu, pochopení látky a schopnost vyjádření myšlenek v ruštině.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená četba k předmětu: 1. N. M. Karamzin: Ubohá Líza
2. I. A. Krylov: bajky
3. A. S. Puškin: Evžen Oněgin
4. A. S. Puškin: Boris Godunov
5. M. J. Lermontov: Démon, Novic
6. M. J. Lermontov: Hrdina naší doby
7. N. V. Gogol: Revizor
8. N. V. Gogol: Petrohradské povídky 9. I. S. Turgeněv: Lovcovy zápisky 10. L. N. Tolstoj: Sevastopolské povídky 11. L. N. Tolstoj: Vojna a mír (I. díl) 12. F. M. Dostojevskij: Legenda o velikém inkvizitorovi (pasáž z románu Bratři Karamazovi) 13. F. M. Dostojevskij: Zločin a trest 14. A. P. Čechov: povídky 15. A. P. Čechov: Višňový sad Interaktivní osnovy k předmětu: https://is.muni.cz/auth/elearning/warp?fakulta=1441;obdobi=6343;predmet=836062;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim20 15%2FR2BP_KLP1%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber%3Ffa kulta%3D1441%3Bobdobi%3D6343%3Bpredmet%3D836062;zpet_text=Zp%C4%9Bt%20na%20v%C3%BDb%C4%9 Br%20osnov Studijní materiály https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2015/RJ2BK_KLS1/ https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2015/R2BP_KLP1/?fakulta=1441;obdobi=6343;kod=R2BP_KLP1 https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2015/R2BK_KLS2/?fakulta=1441;obdobi=6085;kod=R2BP_KLS2 https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2015/R2BK_KLP2/?fakulta=1441;obdobi=6085;kod=R2BP_KLP2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.