SPD4_PPS1 Patopsychologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
20/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz vede posluchače k chápání etiologie a patogeneze duševních poruch a k popisu a klasifikaci psychických poruch v oblasti vědomí, kognitivních procesů, paměti a pozornosti, emotivity, inteligence, vůle, pudů, jednání, motivace a osobnosti. Akcentuje se psychologický, pedagogický a sociální pohled na danou problematiku
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu zná základy psychologie nemocných a to zejména pohledem psychopatologie.
Osnova
  • 1. Úvod, vymezení, obsah předmětu 2. Psychologická problematika nemocných a zdravotně postižených 3. Etiologie duševních poruch a jejich klasifikace 4. Stres, vyhoření, únava 5. Frustrace, trauma, deprivace, krize 6. Poruchy vědomí 7. Poruchy vnímání 8. Poruchy pozornosti 9. Poruchy intelektu 10. Poruchy emocí 11. Poruchy myšlení 12. Poruchy pudů 13. Poruchy vůle a volního jednání 14. Poruchy paměti 15. Poruchy osobnosti
Literatura
    povinná literatura
  • PUGNEROVÁ, Michaela a Jana KVINTOVÁ. Přehled poruch psychického vývoje. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 293 stran. ISBN 9788024754529. URL info
  • OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 338 stran. ISBN 9788024755168. info
  • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 317 s. ISBN 9788026202165. URL info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.