VZpM11 Alternativní léčebné metody

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen:
popsat nejvýznamnější metody alternativní medicíny
definovat jejich klady a negativa
aplikovat vybrané metody do svého života
Osnova
 • 1. Orientační přehled odvětví a metod alternativní medicíny
 • 2. Alternativní medicína a prevence nemocí, udržování dobré fyzické a duševní kondice
 • 3. Přírodní léčení (naturopatie, hydroterapie, makrobiotika, diety)
 • 4. Léčení bylinami (herbalismus, aromaterapie)
 • 5. Homeopatie a antroposofická medicína
 • 6. Manipulativní léčení (reflexologie, kineziologie, masáže)
 • 7. Orientální terapie (akupunktura, akupresura)
 • 8. Léčení cvičením a pohybem (jóga, tai-chi, taneční terapie)
 • 9. Arteterapie
 • 10. Muzikoterapie
Literatura
  doporučená literatura
 • HEŘT, Jiří. Alternativní medicína a léčitelství. Vyd. 1. V Praze: Věra Nosková, 2011. 238 s. ISBN 9788087373156. info
 • Alternativní medicína :možnosti a rizika. Edited by Jiří Heřt. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 207 s. ISBN 80-7169-151-8. info
 • JANČA, Jiří. Alternativní medicína :komplexní prevence a léčba přírodními prostředky. 1. vyd. Praha: Eminent, 1990. 268 s. ISBN 80-900302-1-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou blokové výuky. Studenti diskutují prezentovaná témata dle sylabu předmětu.
Metody hodnocení
Seminární práci budou studenti prezentovat a diskutovat při blokové výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019.