EN

PdF:Ze0104 Geografie Brna - Informace o předmětu

Ze0104 Geografie Brna

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 3. 10. 9:00–10:50 kancelář vyučujícího, 11:00–17:00 kancelář vyučujícího, Čt 4. 10. 13:00–17:00 kancelář vyučujícího, Pá 5. 10. 9:00–13:00 kancelář vyučujícího
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0104/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvodní kurz pro studenty, jehož primárním cílem je formou zážitkové pedagogiky představit studentům Brno jako místo jejich studia. To vše z pohledu geografie.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen:
- Identifikovat významné geografické prvky ve městě Brně.
- Používat základní geografické pojmy.
- Orientovat se ve městě. Pracovat s mapou, plánem, buzolou, GPS, geografickými aplikacemi v mobilním telefonu/tabletu.
- Zpracovat náčrt – panoramatický/topografický.
- Identifikovat a vysvětlit základní vazby mezi přírodní a socioekonomickou složkou krajiny.
- Používat jednoduché geografické metody pro práci v modelovém území.
Osnova
 • 1. Poloha Brna v rámci regionu (na mikro-, mezo- i makro- úrovni). Významná specifika Brna v národním a mezinárodním měřítku. Brno tematicky – univerzitní, veletržní, administrativní, průmyslové…
 • 2. Poznávání Brna pomocí moderních informačních technologií – brněnské vyhlídky.
 • 3. Návštěva významných brněnských institucí spojených s geografickým vzděláváním (např. Hvězdárna, Vida…).
 • Zpětná vazba na veškeré aktivity proběhne v rámci jednotlivých modulů formou seznamovacích aktivit.
Literatura
  povinná literatura
 • Mapa města Brna
  doporučená literatura
 • PETŘÍKOVÁ, G. Geografie Brna. 2009. URL http://www.geografie.kvalitne.cz/soubory/Brno_sem.pdf
 • HOFMANN, Eduard, Pavel KORVAS a Petr POLÁČEK. Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2008. 23 s. info
Výukové metody
terénní výuka, skupinová práce
Metody hodnocení
Zpracování terénního deníku. Aktivní účast na výuce v terénu.
Informace učitele
Výuka bude probíhat formou blokové terénní výuky po dobu 3 dnů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Ze0104