Ze0154 Integrovaná terénní výuka - Jedovnice

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/3.3. 5 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 10. 9. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Út 11. 9. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, St 12. 9. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Čt 13. 9. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Pá 14. 9. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0154/01: Po 10. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 11. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 12. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 13. 9. 8:00–12:50 kancelář vyučujícího, 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Pá 14. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, E. Hofmann
Ze0154/02: Po 10. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 11. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 12. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 13. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Pá 14. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, H. Svobodová
Ze0154/03: Po 10. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 11. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 12. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 13. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Pá 14. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, P. Knecht
Ze0154/04: Po 10. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 11. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 12. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 13. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Pá 14. 9. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, R. Durna
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní výuka je komplexní výuková forma, která v sobě zahrnuje progresivní výukové metody (pokus, laboratorní činnosti, krátkodobé a dlouhodobé pozorování, projektová metoda, kooperativní metody, metody zážitkové pedagogiky…) a různé organizační formy výuky (vycházka, terénní cvičení, exkurze, tematické školní výlety – expedice…). Těžiště této výukové formy spočívá v práci v terénu – především mimo školu. Celou výukou se rovněž prolíná pohyb, jako prostředek terénního výzkumu a tím přispívá i ke zdravému životnímu stylu. V terénní výuce přitom nejde jen o získávání kvantitativních ukazatelů z terénního výzkumu, ale zejména o vnímání určitého místa i z jeho kvalitativní stránky.
Výstupy z učení
1.Zpracovat geografickou charakteristiku malé oblasti; 2.Používat geografické dovednosti při práci v terénu mezi něž patří: -práce s buzolou a různými druhy map, leteckých snímků a ortofotomap; -zakreslování různých situací do základních map 1:10 000; -vytváření výškového profilu a délky trasy z turistických map; -zakreslování trasy do tématických map a konfrontace se skutečností; -vytváření a popis panoramatického náčrtu; -porovnávání změn v krajině pomocí historických a současných leteckých snímků a konfrontace se skutečností; -sledování změn počasí; -vytváření fotodokumentace; -práce s přírodním materiálem; -znalost bezpečného pohybu v terénu a právních předpisů pro výuku mimo školu. 3.Nalézat vhodné činnosti, při kterých si žáci výše uvedené dovednosti procvičí.
Osnova
  • Ověření různých typů venkovních aktivit zaměřených na jednotlivé tématické okruhy výuky geografie a dalších věd nebo společenských témat. Školení se koná v Jedovnicích na odborném pracovišti. Aktivity jsou zaměřeny na následující: 1. Naučit se, jak pracovat z geografickou charakteristikou malé oblasti. 2. Naučit se používat tyto geografické dovednosti v terénu: - Práce s kompasem a s různými druhy map, leteckých snímků a ortofotomap; - Vyhodnocování různých situací na základní mapě 1:10 000; - Tvorba výškového profilu a délka trasy z turistických map; - Zakreslení trasy do tematických map a konfrontace s realitou; - Tvorba a popis panoramatického náčrtu; - Srovnání změn v krajině pomocí historických a současných leteckých fotografií a konfrontace s realitou; - Sledování změn počasí; - Vytvoření fotodokumentace; - Práce s přírodními materiály; 3. Hledání nových vhodných činností, při kterých žáci mohou trénovat výše uvedené charakterizované dovednosti. 4. Vytváření pracovních listů a dalších materiálů.
Literatura
    povinná literatura
  • HOFMANN, Eduard. Integrované terénní vyučování. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 1 sv. ISBN 8073150549. info
    doporučená literatura
  • KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Orientace v přírodě. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 96 s. Vydání 1. ISBN 978-80-210-4715-0. info
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
Bloková výuka. Zpracování projektů.
Informace učitele
Podrobné požadavky a literatura aktualizovány ve studijních materiálech. Termín terénní výuky je zpravidla v týdnu před zahájením výuky. Aktuální stav všech forem terénní výuky, které katedra geografie PdF MU garantuje je uveden komplexně na informační nástěnce 2. patro / Po 7 vedle učebny 5.a a na webových stránkách katedry jeden semestr před zahájením výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.