FJ3015 Jazykový seminář 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3015/01: Čt 15:00–16:50 učebna 67, L. Canal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz předpokládá počáteční úroveň receptivních i produktivních komunikativních dovedností B2. Cílem předmětu je zdokonalení jazykové kompetence, prohloubení dosavadních znalostí francouzské gramatiky a podstatné rozšíření slovní zásoby. Gramatické a lexikální struktury v materiálech jsou analyzovány a uvedeny do souvislostí s dalšími gramatickými jevy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově; přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
 • Vybrané texty, cvičení a materiály, gramatická témata.
Literatura
  povinná literatura
 • GRÉGOIRE, Maïa a Alina KOSTUCKI. Grammaire progressive du Français. [Paris?]: CLE International, 2012. 287 stran. ISBN 9782090353594. info
  doporučená literatura
 • COURTILLON, J., GUYOT-CLEMENT,CH. Campus 4. 1. vyd. Paris : CLE International, 2005. 173. s. ISBN 978-2-09-033314-5
 • Le français dans le monde. Revue des professeurs de français. Paris : CLE International ou www.fdlm.org.
 • AKZUZ, A. Exercices d’oral en contexte. 1. vyd. Paris : Hachette Livre, 2002. 128 s. ISBN 2-01-155442-0.
 • LESCURE, Richard. Dalf C1/C2 : 250 activités. Paris: CLE International, 2007. 287 s. ISBN 9782090352320. info
  neurčeno
 • BLOOMFIELD, Anatole a Emmanuelle DAILL. DELF B2 : 200 activités. [Paris]: CLE International, 2006. 157 s. ISBN 2090352434. info
 • REY a Chislaine COTENTIN. Le Résumé. Paris: CLE International, 1992. 127 s. ISBN 2-19-033372-5. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Test. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70% úspěšnosti.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Grammaire et compréhension écrite. Les étudiants de la forme à distance consultent régulièrement leur travail individuel s'ils ne peuvent pas participer au cours.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.