RJ1001 Klasická ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Alexandra Gončarenko (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Garance
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–16:50 učebna 24; a Pá 27. 9. 12:00–12:50 učebna 7, Pá 11. 10. 12:00–12:50 učebna 7, Pá 25. 10. 12:00–12:50 učebna 7, Pá 15. 11. 12:00–12:50 učebna 7, Pá 29. 11. 12:00–12:50 učebna 7, Pá 13. 12. 12:00–12:50 učebna 7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RJ1001/01: Čt 17:00–17:50 učebna 24, A. Gončarenko
RJ1001/02: Pá 27. 9. 13:00–13:50 učebna 7, Pá 11. 10. 13:00–13:50 učebna 7, Pá 25. 10. 13:00–13:50 učebna 7, Pá 15. 11. 13:00–13:50 učebna 7, Pá 29. 11. 13:00–13:50 učebna 7, Pá 13. 12. 13:00–13:50 učebna 7, A. Gončarenko
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je dobrá znalost ruského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Klasická ruská literatura zahrnuje literaturu 19. století, která se řadí k tzv. světové klasice. Přednáškový cyklus se seminářem se zaměřuje na základní umělecké proudy a směry a autorské osobnosti daného období. Důraz je kladen na pochopení a schopnost samostatné interpretace a kritiky děl nejvýraznějších autorů ruské prózy, poezie a dramatu daného období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti rozumí periodizaci ruského literárního vývoje v 19. století; rozumí specifikům jednotlivých směrů a proudů; dokážou do periodizace zařadit konkrétní autory, jejichž autorskému stylu rozumí; stručně charakterizují specifika děl vybraných ruských spisovatelů a vymezí jejich pozici v rámci vývoje ruské literatury; využívají teoretické poznatky při interpretační práci s texty umělecké literatury 19. století; propojují své znalosti historie a reálií s vývojem ruské literatury a jejích předních osobností daného období.
Osnova
 • Přednáška: 1.Úvod do ruské klasické literatury. Periodizace. Terminologie Literární směry v ruské literatuře 18. století a na počátku 19. století. Ruský klasicismus, sentimentalismus a romantismus
 • 2.Ruský romantismus.
 • 3.Naturální škola
 • 4.Ruský realismus a kritický realismus.
 • 5. Rusky román a jeho proměny
 • 6. Vývoj ruského dramatu
 • 7. Vývoj ruské poezie
 • 8.Tvorba a dílo A. S. Puškina
 • 9.Tvorba a dílo M. J. Lermontova
 • 10.Tvorba a dílo N. V. Gogola
 • 11.Tvorba a dílo F. M. Dostojevského
 • 12.Tvorba a dílo L. N. Tolstého Obsah seminářů se tematicky navazuje na témata přednášek
Literatura
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • ČERVEŇÁK, Andrej. A.S. Puškin : človek a básnik. Vyd. 1. Martin: Matica slovenská, 1989. 183 s. ISBN 8070900040. info
 • PAROLEK, Radegast a Jiří HONZÍK. Ruská klasická literatura : [1789-1917]. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977. 629 s. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Písemná zkouška v ruském jazyce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Jako doporučené materiály můžete používat https://arzamas.academy/ https://polka.academy/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.