RJ1066 Dějiny Ruska 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1066/Kombi01: Pá 27. 9. 8:00–9:50 učebna 4, Pá 25. 10. 8:00–9:50 učebna 4, Pá 29. 11. 8:00–9:50 učebna 4, O. Bobrzyková
RJ1066/Prez01: Po 10:00–10:50 učebna 37, O. Bobrzyková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zdůrazňuje pochopení ruských dějin v evropském kontextu. Velká váha se přikládá na uvedení dosud ne běžně známých poznatků a faktů, na aktuální interpretaci ruských dějin. Postup po chronologické ose od nejstarších dob východních Slovanů, vzniku prvního státního útvaru Kyjevské Rusi, přijetí křesťanství dynastií Rjurikovců, přes období feudální rozdrobenosti a nájezdů kočovníků, epochu formování jednotného moskevského státu, svržení tatarského a mongolského jha až k prvním ruským carům a nástupu Romanovců.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen interpretovat dějiny Ruska po chronologické ose od nejstarších dob východních Slovanů, vzniku prvního státního útvaru Kyjevské Rusi, přijetí křesťanství dynastií Rjurikovců, přes období feudální rozdrobenosti a nájezdů kočovníků, epochu formování jednotného moskevského státu, svržení tatarského a mongolského jha až k prvním ruským carům a nástupu Romanovců v evropském kontextu. Dále bude schopen historické události zmíněného období zařadit také v kontextu vývoje ruské literatury a dokáže vysvětlit vliv některých událostí na vývoj jazyka a kultury Ruska.
Osnova
 • Obsah přednášek
 • 1. Vznik prvního ruského státu, období Kyjevské Rusi. Kníže Vladimír Svjatoslavič, přijetí křesťanství na Rusi. 2. Období největšího rozmachu Kyjevské Rusi. Jaroslav Moudrý, Vladimír Monomach, systém raně feudálních vztahů, zahraniční politika, ruské vztahy s Byzancí, boj proti kočovníkům, kultura. 3. Rusko v období feudální rozdrobenosti. Novgorod a Pskov. 4. Boj Ruska s vnějšími nepřáteli ve 13. století. Boj se Švédy a řádem německých rytířů. Alexandr Něvský, bitva na Něvě a u Čudského jezera, vznik státu Tatarů a Mongolů, bitva na Kalce. 5. Boj Ruska s vnějšími nepřáteli ve 14. a 15. století. Nájezdy Tatarů, porobení Rusi, Zlatá Horda, kultura. 6. Vznik jednotného státu. Moskevské knížectví. Význam Moskvy pro sjednocení země, Ivan Kalita, Dmitrij Donský, Kulikovská bitva. 7. Moskevský stát. Ivan III., proces definitivního sjednocení ruských zemí, svržení tatarského jha. 8. Rusko v 16. století. Ivan IV., Boris Godunov, kultura. 9. Rusko na přelomu 16. a 17. století. Situace v zemi po smrti Ivana IV., Vasilij Šujskij, Boris Godunov, období smuty. Lžicarové. 10. Rusko v 17. / 18. století. Vnitřní a zahraniční politika, první Romanovci na carském trůnu, rozkol v církvi, připojení Ukrajiny k Rusku. 11. Rusko za Petra I. Vláda Petra I., zahraniční a vnitřní politika, kultura. 12. Rusko za Petra I. Reformy Petra I., Rusko a Evropa.
Literatura
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 4. rozšíř. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 574 s. ISBN 8071066583. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska [Švankmajer, 1967] (Podřaz.) : Dějiny Svazu sovětských socialistický republik : přehled politického vývoje společnosti. D. 1, Dějiny Ruska. info
 • BUGANOV, V. I. Pjotr Velikij i jego vremja. Moskva: Nauka, 1989. 192 s. ISBN 5-02-009471-4.
 • VURM, B. Tajné dějiny Evropy. Praha: Bohemia, 1996. 252 s. ISNB 80-85803-21-6.
 • RASKIN, A. P. Istorija otěčestva v licach. Moskva: Knižnaja palata, 1992. 174 s. ISBN 5-7000-0378-3.
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu :(průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly). Translated by Josef Čunek. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2001. 171 s. ISBN 80-86045-67-6. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. :zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999. 322 s. ISBN 80-7106-301-0. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu :modlitba. Translated by Juvenál Valíček. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1999. 557 s. ISBN 80-86045-33-1. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 1995. 473 s. ISBN 80-7106-128-X. info
 • DORAZIL, Otakar. Světové dějiny v kostce. Vimperk: Papyrus, 1992. 502 s. +. ISBN 80-901111-1-4. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1Kapesní atlas světových dějin. D. 2. Edited by Jindřich Švestka - Petr Cafourek. 2. vyd. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1989. 172, 69 s. ISBN 80-7011-011-2. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1-2. Edited by Petr Cafourek. 1. díl - 3. vyd., 2. díl - 2. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1987. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka. Řím: Křesťanská akademie, 1983. 437 s. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1. Edited by Petr Cafourek. Praha: Kartografie, 1976. info
Výukové metody
Přednáška. Diskuse. Prezentace.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu Kontrola zvládnutí učiva (viz vymezený rozsah) formou písemného testu. Test. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: Test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.